Menu
Byte Factory

Behöver du en programmerare?

Jag heter Oskar Lundgren. Byte Factory är mitt företag där jag erbjuder mina tjänster som mjukvaruutvecklare i Alingsås med omnejd, men även på distans. Jag har jobbat tretton år som utvecklare, främst med .NET-utveckling/Microsoft SQL server, men även med diverse andra tekniker. Här finns mer ingående information kring vad jag gjort, med länkar till arbetsprov. Hör gärna av dig här om du är intresserad av mina tjänster!

Lyckade IT-lösningar

En hörnsten för att lyckas bra med IT-projekt är en bra process och god kommunikation. Jag föredrar att jobba med agila utvecklingsmetoder (t.ex. Scrum och Kanban). Agil utveckling handlar om att leverera det kunden verkligen behöver genom ett tätt samarbete mellan utvecklare och kund. På så vis upptäcker kunden i ett tidigt skede om något i produkten inte blir som tänkt, och utvecklingen kan styras i rätt riktning.

Tekniskt kunnande

Nästa hörnsten för att skapa bra IT-lösningar är att ha gedigen kunskap kring teknik och programmeringsmetodik. Jag har en magisterutbildning i datavetenskap vid Göteborgs universitet i botten, och har därefter haft en ständig strävan att lära mig mer genom litteratur, kurser/konferenser och givetvis via bloggar, Stack Overflow och andra webbsajter.
Technology